Ogłoszenia Parafialne

Rekolekcje Wielkanocne w TV Polvision i Polskie Radio 1030 Chicago

Rekolekcje Wielkanocne w TV Polvision wygłosi Ks. Maciej Galle z parafii Św. Pryscylii w Chicago. Poniedziałek, wtorek i środa w Wielkim Tygodniu o godzinie 9.45pm. A w Polskim Radio 1030 Chicago można ich słuchać w tych samych dniach w Popołudniówce.

Refleksja Ks. Macieja

Na temat procesji Jezusa do Jerozolimy znajdujemy relacje we wszystkich Ewangeliach. Każdy z Ewangelistów akcentuje co prawda swoiste dla siebie szczegóły, ale sam fakt występowania tego opisu we wszystkich zapisanych Ewangeliach może świadczyć o szerokim echu tego wydarzenia w tradycji pierwotnego Kościoła. Jezus, podobnie jak w uroczysty sposób wjechał do Jerozolimy, pragnie wejść do naszych serc i przemienić je. Chce, aby Wielki Tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy czynił człowieka wielkim i świętym. Każdego z nas bez wyjątku Jezus zaprasza na wędrówkę przez cierpienie i krzyż do chwały zmartwychwstania. Tak bardzo pragnie, byśmy otwierali nasze serca na moc Ducha Świętego, który przypomina i naucza o tym, co najistotniejsze w życiu człowieka. Pan Jezus całkowicie poddał się woli Ojca i w ten sposób pokazał nam również, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec wszystkiego, co nas w życiu spotyka. Czy mamy na to wpływ, czy też nie. Przy czym jeśli na jakąś sytuację nie mamy wpływu, to tym bardziej powinniśmy poddać się woli Bożej wierząc, że to, czego Bóg dla nas pragnie lub co jedynie dopuszcza, aby się nam przydarzyło – jest tym, co może posłużyć do naszego duchowego rozwoju i wzrostu naszego zaufania oraz zawierzenia Bogu.

Z serca błogosławię,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz