Ogłoszenia Parafialne

Stopniowe otwieranie naszego kościoła

 

Sprawowanie Eucharystii rozpoczęlismy w poniedziałek, 8 czerwca z ograniczeniami, podyktowanymi przez archidiecezję chicagowską, które mają na celu nasze bezpieczeństwo. Informujemy, że wracamy do originalnego porządku Mszy świętych w naszym kościele:

Msze święte w języku polskim: od poniedziałku do piątku – 19:30, sobota – 9:00 rano, niedziela – 10:30 rano i 18:00.

Spowiedź święta od poniedziałku do piątku pół godziny przed każdą mszą święta i w sobotę od 15 do 16. W obecnej sytuacji w niedziele spowiedzi nie będzie.

Informujemy o warunkach wskazanych przez archideicezję chicagowską, które muszą zostać spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w kościołach:
– posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
– zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
– zachowanie odstępu (6ft) od innych osób wewnątrz kościoła
– przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
– zachowanie bezpiecznej odległości przy podchodzeniu do Komunii świętej
– przyjmowanie Komunii świętej tylko na rękę

– rejestracja na codzienne msze święte przy wejściu do kościoła
– rejestracja na msze św. NIEDZIELNE – w biurze parafialnym pod numerem 773-545-8840

Mimo że pracownicy naszych parafii będą podejmować odpowiednie środki ostrożności, zgodne z zaleceniami organów zdrowia publicznego, parafianie i goście powinni być świadomi, że za każdym razem, kiedy wchodzą do przestrzeni publicznej, biorą na siebie pewne ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19, ponieważ środki te nie eliminują ryzyka infekcji.

Refleksja Ks. Macieja

Chyba większość z nas już od lat dziecięcych była uczona, aby nie marnować w życiu czasu, jedzenia czy pieniędzy. Wmawiano nam, że zawsze powinniśmy być roztropni, niewychylający się za bardzo i przezorni. Wpojona jest w nas niejako samoczynnie umiejętność przewidywania naszego postępowania. A tu niespodzianka. Ewangelia dzisiejszej Niedzieli pokazuje, że Boża logika jest całkiem inna. Okazuje się bowiem, że dla dobrego choćby jednego człowieka, Bóg jest w stanie bardzo wiele stracić, wręcz „zmarnować”. Beztrosko sieje swoje słowo gdzie popadnie. Nawet na grunt, który z natury rzeczy nie przyniesie żadnego plonu. Paradoksalnie to Boże marnowanie jest wyrazem Jego troski i miłosierdzia. Bóg jest w stanie ponieść nawet największe straty, byleby tylko pozyskać serce człowieka. Tę logikę Bożego działania w sposób najdoskonalszy widać na krzyżu. Teraz tak naprawdę to już tylko od nas zależy, jaką glebą się staniemy. Na ile pozwolimy Bogu obalić wszelkie barykady i mury w naszym sercu. Bóg pokłada w nas wielką nadzieję. Nie bądźmy zatem uparci, ale wielkodusznie pozwólmy, aby nasze życie wydało obfity plon.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz