Annual Catholic Appeal

​Dear Brothers and Sisters,

Baptism grants us a special dignity and gives us something greater to hope for in life. Through baptism, each of us receives the dignity of being called a son or a daughter of God. Through baptism, we are truly brothers and sisters in Jesus Christ. The baptismal dignity of having God as our Father and belonging to each other in Jesus and in His Church serves as our greatest hope. That hope is the inheritance of the Kingdom of Heaven; it is the longing “to dwell forever in the house of the Lord” (Ps 23: 6). Because of this special baptismal dignity, the call to support and to love one another is essential to the life of a Christian. This call is rooted in Jesus’ two greatest commandments: to love God and to love others.  The call to love God and to love others is also a call to hope, because to hope is to love, and to love is to hope. Just as God hopes the best for us, we hope the best for members of our family, and the best for our brothers and sisters.

There are many ways to express this hope; and there are many ways to live out this dignity of having God as our Father. One way we Catholics in the Archdiocese of Chicago can live out this hope and love is through the Annual Catholic Appeal, or the ACA. Each year, the ACA creates an opportunity to come together to share God’s hope with our Catholic brothers and sisters across the Archdiocese and beyond. It instills in us a greater hope today to create a brighter future for our faith tomorrow. It provides us a Jesus’ missionary spirit “to bring glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, and to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord” (Lk 4: 18-19).

Saint Priscilla is known for its generous support of the ACA.  Last year, our 2021 ACA goal was $28,131.81 USD. To achieve this goal, we collected $30,811.00 USD. The money that returned to us ($2,679.19) was used to make necessary and ongoing updates to our facilities and parish formation programs. This year, I humbly call again upon that spirit of charity and generosity for the ACA.  This year’s ACA goal, which is assigned by the Archdiocese to our parish, is $31,210.00 USD. When our contributions exceed the goal, we will receive a rebate from those donated funds. Some of the major objectives of the Archdiocese’s 2022 ACA consists of the followings: to support our parishes, youth and young adult ministry, Catholic school education and lifelong formation.

This year, with the returned money that exceeds our ACA’s goal of $31,210.00 USD, we need to undertake two major projects, that is to renovate/rebuilt heating and colling system in our church building and put new roof on the rectory building.

On behalf of Cardinal Blase Cupich, the people of God in our Archdiocese of Chicago, our brother priests, and deacons, I thank you from my heart for your generosity and support. May God continue to bless and protect you always!  I am very proud to serve you as your pastor!

PAX,

Fr. Matthias Galle

Drodzy Bracia i Siostry,

Chrzest św. nadaje nam specjalną godność i wielką łaskę dziecięctwa Bożego. Prawdziwie zatem na mocy chrztu jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie Panu. Właśnie ta chrześcijańska godność wzywa nas do wzajemnej miłości i wsparcia. To wezwanie i misja są zawarte w Jezusowym przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jest to jednocześnie wezwanie do życia w nieustannej nadziei, ponieważ kochać znaczy mieć nadzieję, a mieć i żyć nadzieją znaczy po prostu kochać. Podobnie jak Bóg pokłada w nas nadzieję, tak i my składając całą nadzieję w Bogu pragniemy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze dla naszych rodzin i naszych braci i sióstr Chrystusie Panu. Jest bardzo wiele możliwości, aby tę nadzieję wyrażać. Jednym ze sposobów w jaki my Katolicy żyjący i mieszkający w Archidiecezji Chicago możemy to uczynić to nasza doroczna kwesta katolicka. Każdego roku stajemy wobec możliwości podzielenia się nadzieją z naszymi braćmi i siostrami w Archidiecezji Chicago i poza nią. Namacalnie utwierdzamy się, że jest nadzieja na lepsze jutro. Podobnie jak Jezus głosił dobrą nowinę ubogim, wyzwolenie jeńcom, ślepym wzrok, uwięzionym wolność i ogłaszał rok łaski od Pana, i my obdarowani duchem misyjnym chcemy czynić podobnie. Nasza Parafia jest znana w Archidiecezji ze szczodrego wspierania dorocznej kwesty i nie tylko. W zeszłym roku wyznaczony dla nas cel wynosił $28,131.81 USD. W sumie zebraliśmy $30,811.00 USD. Zwrot, który otrzymaliśmy od Archidiecezji w wysokości $2,679.19 USD w całości został przeznaczony na niezbędne i ciągłe remonty naszych parafialnych budynków, a także na prowadzone przez nas programy formacyjne. W tym roku, po raz kolejny pokornie was proszę o okazanie ducha miłości i szczodrości w czasie katolickiej kwesty. Tym razem wyznaczony dla nas przez Archidiecezję cel wynosi $31,210.00 USD. Podobnie jak w poprzednich latach, wszystko co zbierzemy ponad wyznaczony nam cel w całości wróci na nasze parafialne konto w postaci rabatu. Tegoroczna kwesta skupia się na niesieniu pomocy w bardzo konkretnych rejonach, są to: pomoc parafiom w Archidiecezji, duszpasterstwo młodzieży i młodych dorosłych, kształcenie w szkołach katolickich oraz duszpasterstwo formacji stałej.

Cokolwiek wróci do naszej parafii zostanie w całości przeznaczone na dwa kolejne niezbędne projekty, które nas czekają – renowacja/przebudowa całego systemu grzewczo-chłodzącego w budynku naszego kościoła oraz położenie nowego pokrycia dachowego na budynku plebanii.

W imieniu Kardynała Błażeja Cupich Arcybiskupa Chicago, jak i wszystkich wiernych naszej Archidiecezji, braci kapłanów i diakonów, z całego serca chcę wam podziękować za waszą szczodrość, otwartość i nieustanne wsparcie. Niech dobry Bóg wam błogosławi i nieustannie strzeże. Jeszcze raz w tym miejscu chcę podkreślić, że jestem z was niezwykle dumny i szczerze dziękuję Bogu za to, że spotkała mnie ta łaska, aby służyć wam jako wasz Proboszcz.

PAX,

Ks. Maciej Galle