Bierzmowanie

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Bierzmowanie należy do jednych z najważniejszych sakramentów chrześcijańskich. Dokumenty kościelne razem z chrztem i Eucharystią nazywają je „sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego”. To znaczy, że należą do takich znaków, które wprowadzają człowieka do rzeczywistości duchowych, które nie są dostępne dla wszystkich ludzi. Są tak cenne, że wymagają podjęcia wielkiego wysiłku. Jest to „tajemnica” to znaczy coś ukrytego, podobnie jak ukryty jest jakiś skarb. Nawet jeśli nie wiemy jaki to skarb, a przypuszczamy, że jest to coś cennego, to z pewnością chcielibyśmy go odkryć. Są ludzie, którzy fascynują się i zajmują poszukiwaniem skarbów. Zwykle niewiele z tego wychodzi. Jest jakaś nutka „tajemniczości”, która pociąga do podejmowania wysiłku, aby go odnaleźć. Już samo poszukiwanie jest emocjonujące. Jest jednak taki skarb, który powinien odkryć każdy człowiek, przeznaczony dla każdego indywidualnie. O tym skarbie mówi Jezus w Ewangelii Mt 13,44-52 „Podobne jest królestwo niebieskie do ukrytego skarbu na polu. Gdy znalazł go pewien człowiek, zakrył z powrotem. Potem poszedł uradowany, sprzedał wszystko co miał i kupił to pole. Królestwo niebieskie podobne jest do kupca, poszukiwacza pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł sprzedał wszystko, co miał i kupił ją”. Z tego powodu pragniemy młodym osobom, proponować takie formy katechezy, które pomagają i ułatwią odkrycie tego najważniejszego skarbu. Należy też dodać, że bez osobistego szczerego zaangażowania, nie osiągnie się celu. Nic dziwnego, że dla niektórych młodych chrześcijan sakrament nic nie wnosi. To podobnie, jakby chcieć osiągnąć dobre wyniki w nauce i uzyskać dobre wykształcenie nie podejmując jednocześnie wysiłku systematycznej nauki.