Komunia

 

SAKRAMENT KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Pierwsze przyjęcie Mojego Ciała w Sakramencie Eucharystii jest kolejnym przykładem, jak jestem wyśmiewany. Tak wielu rodziców nie pojmuje znaczenia faktu, że ich dzieci otrzymują Chleb Życia. Więcej zachodu i dbałości wkładają wcześniej w to, jak ich dzieci będą ubrane, niż w objaśnienie, jak Cudowny Dar otrzymają. Ten dar doprowadzi ich do zbawienia. Materialny aspekt, który otacza to zdarzenie, nie ma nic wspólnego z ich duszą. Smutkiem napawa Mnie to, że nikt nie mówi tym małym dzieciom o Mnie. Miłość, jaką mam dla nich, jest wszechogarniająca. Jeśli przyjmują Najświętszą Eucharystię ze świadomością jej znaczenia, wówczas ich dusze wzmacniają się i oczyszczają. Im częściej przyjmują Mnie w ten sposób, tym silniejsza będzie ich wiara.

Nie zapominajcie, że bez sakramentów wasza wiara jest słaba. Po pewnym czasie, bez płynącego z nich Mojego błogosławieństwa, wasza dusza zapada w uśpienie. Cała wiara we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego stopniowo zanika, pozostaje jedynie mała iskierka, która wybucha od czasu do czasu. Wróćcie do Mnie przez sakramenty. Złóżcie hołd i okażcie należny dla sakramentów szacunek, a znowu poczujecie Moją prawdziwą obecność. Nie zapominajcie, że sakramenty są pożywieniem niezbędnym waszym duszom do życia wiecznego — nie zostały ustanowione bez powodu. Bez nich wasza dusza umrze. Kocham was wszystkich. Proszę, przybliżajcie się do Mnie, okazując szacunek sakramentom, które są darem od Boga Ojca dla was.