Ogłoszenia Parafialne

 

Msze święte w języku polskim: od poniedziałku do piątku – 19:30, sobota – 9:00 rano, niedziela – 10:30 rano i 18:00.

Spowiedź święta od poniedziałku do piątku pół godziny przed każdą mszą święta i w sobotę od 15 do 16.

Refleksja Ks. Macieja

5 listopadas 2023

Wielu współczesnych Jezusowi faryzeuszów pogardzało ludźmi z niższych sfer i stroniło od grzeszników jako od nieczystych. Często z premedytacją piętnowali ich postępowanie, tak aby na ich tle możliwie najlepiej ukazać swoją doskonałość i wierność Bogu i Jego przykazaniom. Często nawet dzisiaj są oni ukazywani jako przykład ludzi pysznych i zadufanych w sobie. Faryzeusze co prawda głosili naukę zgodną z Pismem Świętym, ale sami nie żyli z nią w zgodzie. Pan Jezus stwierdza zatem jednoznacznie, że takiego sposobu postępowania nie można naśladować. Co więcej, uważa, że Jego uczniowie nie powinni nazywać siebie nauczycielami i ojcami, ponieważ wszyscy oni stanowią wspólnotę braci, których On sam gromadzi w jedną rodzinę. Dlatego właśnie w naszych chrześcijańskich wspólnotach powinna panować równość, solidarność, odpowiedzialność jeden za drugiego, wzajemna troska i duch prawdziwej służby. Zróbmy zatem dzisiaj uczciwy rachunek sumienia i przegląd własnego życia. Czy rzeczywiście jest u nas i wśród nas tak jak prosił Jezus? Pamiętajmy o bardzo istotnym kryterium naszej autentyczności: „Żeby można było być kimś, trzeba umieć być nikim”. Prośmy dzisiaj Jezusa nie tylko o to, żeby przebaczył wszystkie widoczne w nas przejawy pychy, ale też by swą łaską zechciał nas umocnić, tak abyśmy miłowali wszystkich, których spotykamy na swej drodze. PAX, 

Ks. Maciej – wasz Proboszcz