Ogłoszenia Parafialne

Stopniowe otwieranie naszego kościoła

 

Sprawowanie Eucharystii rozpoczęlismy w poniedziałek, 8 czerwca z ograniczeniami, podyktowanymi przez archidiecezję chicagowską, które mają na celu nasze bezpieczeństwo. Informujemy, że wracamy do originalnego porządku Mszy świętych w naszym kościele:

Msze święte w języku polskim: od poniedziałku do piątku – 19:30, sobota – 9:00 rano, niedziela – 10:30 rano i 18:00.

Spowiedź święta od poniedziałku do piątku pół godziny przed każdą mszą święta i w sobotę od 15 do 16.

WYTYCZNE DO ETAPU 5

Poniższe wytyczne obowiązują we wszystkich lokalizacjach archidiecezjalnych.

Liczebność
Wszystkie ograniczenia liczbowe zostają zniesione. Msze, liturgie, celebracje sakramentalne, imprezy parafialne i szkolne mogą wynosić 100% obłożenia kościoła.

Dystans
Fizyczna odległość NIE jest wymagana dla osób zaszczepionych. Zachowywanie dystansu jest zalecane przez Dept. Zdrowia Publicznego, jeśli to możliwe, dla osób nieszczepionych, jeśli warunki pozwalają na odległość do 6 stóp.

Maski
Maski NIE są wymagane dla osób zaszczepionych.Maski są zalecane przez Departament Zdrowia Publicznego dla osób niezaszczepionych w pomieszczeniach, szczególnie w zatłoczonych miejscach.

Dezynfekcja rąk
Środek do dezynfekcji rąk powinien pozostać w widocznym miejscu w kościołach, szkołach i biurach.

Msze i Liturgie
Rejestracja nie jest już wymagana. Do uczestniczenia w liturgii lub nabożeństwie nie jest wymagany dowód szczepienia.

Przyjęcie Komunii Świętej:
Przyjmowanie Komunii św. na rękę nie wymaga już dodatkowego odkażania rąk. Przy przyjmowaniu Komunii Świętej na język Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej muszą mieć w pobliżu środek do dezynfekcji rąk i używać go natychmiast w przypadku kontaktu ze śliną. Przyjmowanie Komunii św. pod postacią wina pozostaje w tym czasie wstrzymane.

W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez Stan Illinois, miasto Chicago lub Departament Zdrowia Publicznego, będziemy informować na bieżąco. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w ochronę siebie nawzajem i przestrzeganie wprowadzanych zasad. Nieustannie módlmy się o zakończenie pandemii na całym świecie i o łaskę zdrowia dla nas wszystkich.

 

Refleksja Ks. Macieja

Dzisiejsze drugie czytanie z listu św. Jakuba Apostoła warto czytać w korelacji z trzecim i czwartym rozdziałem listu św. Pawła do Rzymian. W tym piśmie czytamy, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary niezależnie od pełnienia uczynków (Rz 3, 28). Jakub natomiast pisze do nas o wierze, która jest połączona z uczynkami, bo tylko w takim wypadku jest ona żywa. Na pierwszy rzut oka widzimy i słyszymy stwierdzenia sobie sprzeczne. Kiedy jednak przyjrzymy się tym tekstom uważniej okazuje się, że nie są sobie przeciwstawne. Tak naprawdę wzajemnie się dopełniają. Oczywistym błędem jest twierdzić, że możemy dojść do zbawienia siłą swoich własnych zasług i uczynków. Podobnie błędne jest twierdzenie, że sama wiara wystarczy, aby dojść do nieba. Wiara przecież nie polega na teoretycznym jej wyznawaniu (nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, Mt 7, 21). Wiara, która przenika nasze życie i jest pierwsza w porządku zbawienia, powinna owocować. Święty Jakub mówi nam o tych owocach. To przede wszystkim miłość wobec tych, którzy są potrzebujący. Prośmy dzisiaj o przymnożenie nam wiary, która działa przez miłość i w miłości przepełnionej nadzieją na życie wieczne.

Pax
Ks. Maciej – wasz Proboszcz