Ogłoszenia Parafialne

Stopniowe otwieranie naszego kościoła

 

Sprawowanie Eucharystii rozpoczęlismy w poniedziałek, 8 czerwca z ograniczeniami, podyktowanymi przez archidiecezję chicagowską, które mają na celu nasze bezpieczeństwo. Informujemy, że wracamy do originalnego porządku Mszy świętych w naszym kościele:

Msze święte w języku polskim: od poniedziałku do piątku – 19:30, sobota – 9:00 rano, niedziela – 10:30 rano i 18:00.

Spowiedź święta od poniedziałku do piątku pół godziny przed każdą mszą święta i w sobotę od 15 do 16. W obecnej sytuacji w niedziele spowiedzi nie będzie.

Informujemy o warunkach wskazanych przez archideicezję chicagowską, które muszą zostać spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w kościołach:
– posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
– zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
– zachowanie odstępu (6ft) od innych osób wewnątrz kościoła
– przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
– zachowanie bezpiecznej odległości przy podchodzeniu do Komunii świętej
– przyjmowanie Komunii świętej tylko na rękę

– rejestracja na codzienne msze święte przy wejściu do kościoła
– rejestracja na msze św. NIEDZIELNE – w biurze parafialnym pod numerem 773-545-8840

Mimo że pracownicy naszych parafii będą podejmować odpowiednie środki ostrożności, zgodne z zaleceniami organów zdrowia publicznego, parafianie i goście powinni być świadomi, że za każdym razem, kiedy wchodzą do przestrzeni publicznej, biorą na siebie pewne ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19, ponieważ środki te nie eliminują ryzyka infekcji.

Refleksja Ks. Macieja

Dzisiejsza Ewangelia na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przedstawia opis Sądu Ostatecznego. Syn Człowieczy, który sądu dokonuje jest przedstawiony jako Bóg i pasterz. Opis Sądu Ostatecznego stanowi swoiste podsumowanie nauki Jezusa o miłości Boga i bliźniego. Chrystus sądzi bowiem w oparciu o miłość. Nagrodą zbawionych będzie królestwo Ojca. Królestwo to zostało przygotowane przez Niego już na początku świata. Życie wieczne zatem to uczestnictwo w życiu samego Boga. Los potępionych zaś, dotąd opisywany jako przebywanie w mrocznym miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, teraz został przedstawiony jako kara ognia wiecznego. Oczywiście nie chodzi tu o ogień materialny, bo szatan i jego aniołowie, którzy także zostali skazani na ogień wieczny, będąc duchami, nie mogą cierpieć fizycznie. Ogień zatem symbolizuje tutaj kary duchowe, o których mowa w wielu miejscach Pisma Świętego. Tak więc pełnienie dzieł miłości lub ich zaniechanie jest tak naprawdę decydowaniem o swoim wiecznym losie. Każdy człowiek będzie miał szansę zdania sprawy ze swojej postawy miłości. Bezpośrednim kryterium oceny jak słyszymy będzie stosunek do najmniejszych braci, a więc tych najbardziej potrzebujących. Zauważmy, że Jezus utożsamia się z nimi. Dlatego właśnie każdy ludzki czyn dosięga swoimi skutkami nie tylko człowieka, ale i samego Chrystusa. Pamiętajmy o tym zawsze i wszędzie.

Z serca błogosławię,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz