Ogłoszenia Parafialne

Stopniowe otwieranie naszego kościoła

 

Sprawowanie Eucharystii rozpoczęlismy w poniedziałek, 8 czerwca z ograniczeniami, podyktowanymi przez archidiecezję chicagowską, które mają na celu nasze bezpieczeństwo. Informujemy, że wracamy do originalnego porządku Mszy świętych w naszym kościele:

Msze święte w języku polskim: od poniedziałku do piątku – 19:30, sobota – 9:00 rano, niedziela – 10:30 rano i 18:00.

Spowiedź święta od poniedziałku do piątku pół godziny przed każdą mszą święta i w sobotę od 15 do 16. W obecnej sytuacji w niedziele spowiedzi nie będzie.

Informujemy o warunkach wskazanych przez archideicezję chicagowską, które muszą zostać spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w kościołach:
– posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
– zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
– zachowanie odstępu (6ft) od innych osób wewnątrz kościoła
– przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
– zachowanie bezpiecznej odległości przy podchodzeniu do Komunii świętej
– przyjmowanie Komunii świętej tylko na rękę

– rejestracja na codzienne msze święte przy wejściu do kościoła
– rejestracja na msze św. NIEDZIELNE – w biurze parafialnym pod numerem 773-545-8840

Mimo że pracownicy naszych parafii będą podejmować odpowiednie środki ostrożności, zgodne z zaleceniami organów zdrowia publicznego, parafianie i goście powinni być świadomi, że za każdym razem, kiedy wchodzą do przestrzeni publicznej, biorą na siebie pewne ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19, ponieważ środki te nie eliminują ryzyka infekcji.

Refleksja Ks. Macieja

Rodziny prawdziwie chrześcijańskie można rozpoznać po wierności, cierpliwości, otwarciu na życie, szacunku dla osób starszych… Sekretem tego wszystkiego jest obecność Jezusa w rodzinie – powiedział papież Franciszek przemawiając do uczestników XXI posiedzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny. Rodzina jest zawsze wspólnotą życia i komunią osób, „naturalnym centrum życia”, to w niej uczymy się kochać – stwierdził papież. Składa się ona z „osób, które kochają, dialogują, poświęcają się dla innych i bronią życia, szczególnie najbardziej kruchego i słabego”. Można bez przesady powiedzieć, że rodzina jest motorem świata i historii – wskazał papież. To właśnie w rodzinie każdy z nas kształtuje swoją osobowość, wzrastając w atmosferze „domowego ciepła”, otrzymuje imię, uczucia, przestrzeń intymności, „uczy się sztuki dialogu i międzyludzkiej komunikacji”. W rodzinie człowiek zdobywa świadomość własnej godności i szczególnie gdy jego wychowanie jest chrześcijańskie godności innych ludzi, zwłaszcza chorych, słabych, zepchniętych na margines. Papież jasno stwierdził, że rodzina oparta jest na małżeństwie. Miłość małżeńska i rodzinna jasno ukazuje powołanie człowieka do kochania w sposób wyjątkowy i na zawsze, oraz to, że doświadczenia, ofiary i kryzysy pary małżeńskiej i samej rodziny służą wzrastaniu w dobru, prawdzie i pięknie. W małżeństwie dajemy się sobie nawzajem całkowicie bezinteresownie i bez zastrzeżeń, dzieląc razem wszystko, dary i wyrzeczenia, ufając Bożej opatrzności. Tego doświadczenia mogą się nauczyć młodzi od swych rodziców i dziadków – zauważył papież. Papież wskazał też, że dzieci i osoby starsze stanowią dwa bieguny życia, najbardziej bezbronne i zapomniane. Społeczeństwo, które porzuca dzieci i marginalizuje osoby starsze odcina swe korzenie i zaciemnia swą przyszłość. Za każdym razem, gdy dziecko jest opuszczone, a osoba starsza zepchnięta na margines, nie tylko dokonuje się akt niesprawiedliwości, ale przyzwala się na porażkę społeczeństwa. Troska o najmniejszych i o najstarszych jest wyborem cywilizacji. Według papieża Franciszka Kościół troszczący się o dzieci i ludzi starszych staje się matką pokoleń ludzi wierzących, a jednocześnie służy społeczeństwu, gdyż „duch miłości, rodzinności i solidarności pomaga wszystkim odkrywać ojcostwo i macierzyństwo Boga”. A zatem głośmy świadectwem naszego życia dobrą nowinę o rodzinie. Proponujmy wszystkim z szacunkiem i odwagą piękno małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz rodziny oświeconych Ewangelią. Starajmy się być blisko i pamiętać o rodzinach przeżywających trudności, załamanych, które nie mają domu lub pracy, albo cierpią z innych powodów. Módlmy się za rodziny w naszej parafii i w całym Kościele.
Święta Rodzino módl się za nami!

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz