St. Priscilla Holy Mass Sign up

If you are unable to sign up using a computer or a smart phone please call the Parish Office at (773) 545-8840

  • We ask that you do not sign up or come to the church if you have a cough, or a temperature, or are not feeling well.
  • People who are at risk for the Coronavirus, especially the elderly, and those with underlying or compromised medical conditions are encouraged to stay home for the time being.
  • Please wear a mask at all times, sanitize your hands before entering the church,
    and keep distance of 6 ft.
  • Please follow staff members instructions and follow all signs and markings.

By signing up, you acknowledge that you and your family members will fulfill the requirements mentioned above.

Jesli nie masz możliwości zapisać się na mszę używając komputera lub smart phone zadzwon do Kancelarii Parafialnej – (773) 545-8840

  • Proszę nie zapisywać się na mszę lub przychodzić do kościoła z objawami choroby (kaszlem, podniesioną temperaturą).
  • Osoby które są w grupie podniesionego ryzyka zachorowania na Coronavirus w szczególności ludzie starsi i osoby przewlekle chore proszone są o pozostanie w domu.
  • Prosimy o odkażenie rąk przed wejściem do kościoła, podczas pobytu w kościele noszenie maseczki oraz zachowanie odstęu społecznego – minimum 6 ft. jest wymagane.
  • Prosimy o przestrzeganie instrukcji podawanych przez osoby witające.

Rejestrując się, potwierdzasz, że Ty i członkowie Twojej rodziny spełniacie wymagania wymienione powyżej.