Tworzenie Biuletynu

Osoby zainteresowane współtworzeniem biuletynu proszone są o kontakt z kancelarią.
Materiały nadesłane zostaną wydrukowane co najmniej dziesięć dni po akceptacji Proboszcza.
 

Lista biuletynów